Τυμπάκι, Ηράκλειο Κρήτης    |     2892052338    |     2892052330    |     info@bianame.gr

elenfrdeites

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ;

Η Βιολογική Γεωργία είναι μια μέθοδος καλλιέργειας η οποία ελαχιστοποιεί ή αποφεύγει πλήρως τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων των φυτών, ορμονών καθώς και πρόσθετων ουσιών. Οι βιολογικοί καλλιεργητές βασίζονται σε αμειψισποράς (εναλλαγή φυτών για συγκομιδή), υπολείμματα συγκομιδών, αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσματα (κοπριά) και μηχανική καλλιέργεια για τη διατήρηση της παραγωγικότητας του χώματος, τον εμπλουτισμό του με θρεπτικές ουσίες για τα φυτά καθώς και για τον έλεγχο των ζιζανίων, εντόμων και παράσιτων.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ;

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ειδικευμένοι γεωτεχνικοί ελεγκτές, επιθεωρούν τις καλλιέργειες, τις εγκαταστάσεις και τις αποθήκες του παραγωγού. Γίνεται δειγματοληψία καρπού, εδάφους και των φύλλων, τα οποία στέλνονται για ανάλυση πριν τα προϊόντα διατεθούν στην αγορά.

 

ΕπισκεψιμότηταΕπισκεψιμότητα76164

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Τυμπάκι, Ηράκλειο Κρήτης

 2892052338

 2892052330

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.